اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۵۱۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۷۳۵۸۸۵۸ ۰۰۹۸
تلگرام & واتس آپ:۹۲۱۴۳۴۶۳۱۳ ۰۰۹۸
۹۹۱۱۲۵۶۹۰۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی کوچه باربد (ملی سابق) پاساژ سرای لاله زار پلاک 125

ارتا خط

تلفن

  • ۳۳۹۸۵۱۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۷۳۵۸۸۵۸ ۰۰۹۸
   • تلگرام & واتس آپ:۹۲۱۴۳۴۶۳۱۳ ۰۰۹۸
   • ۹۹۱۱۲۵۶۹۰۷ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی کوچه باربد (ملی سابق) پاساژ سرای لاله زار پلاک 125